Obsazení

Pifferaios                                Toni dei Signori

Fólová Anna                                                                               Bohunický Milan

Hronová Helena                                                                        Kazmirowski Christian                       

Kuntová Jana                                                                            Kotas Petr

Matoušová Martina                                                                   Nosek Jan

Radoberská Jana                                                                     Vik Karel

Rückerová Šárka                                                                     

Suchardová Jana

Šmídová Zdena

Šorfová Nikola

Špirhanzlová Marie

Tomanová Hana

Václavů Ivana

Vitvarová Magda

Vojtěchová Lucie