Benefiční koncert Lužany

02.10.2016 18:00

Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu varhan.